CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI CÔNG DỰ ÁN VILG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

        Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Vietnam Improved Land Governance and Database Project), tên viết tắt: VILG, có mục tiêu phát triển, vận hành một hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý, vận hành, tra cứu của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, nâng cao hiệu quả và minh bạch trong công tác quản lý đất đai tại địa bàn thông qua việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

        Theo đó, hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu được xây dựng trên cơ sơ kiến trúc hệ thống, hạ tầng đồng bộ và phần mềm thống nhất trên toàn quốc, góp phần vận hành cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia (dữ liệu địa chính, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất…),hỗ trợ tăng cường công tác quản lý đất đai và đảm bảo thực hiện thống nhất Luật đất đai ở các cấp cũng như thiết lập hệ thống theo dõi và đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất… Đặc biệt, hoàn thiện cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai thông qua hiện đại hóa các Văn phòng đăng ký đất đai từ cải tiến quy trình, tiêu chuẩn dịch vụ tới trang bị thiết bị đầu - cuối của các Văn phòng và đào tạo cán bộ.

Nội dung của Cơ sở dữ liệu đất đai

        Dự án được Chủ tịch nước phê duyệt Hiệp định tài trợ từ ngày 23/12/2016, có hiệu lực từ tháng 3/2017 và thực hiện trong thời gian 5 năm (2017-2021). Dự án được triển khai tại Bộ TN&MT và trên địa bàn 33 tỉnh, thành phố tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

        Hiện nay, Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ đang triển khai thực hiện dự án trên nhiều tỉnh thành, trong đó địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên là đơn vị được Ban Quản lý dự án VILG Trung ương lựa chọn để thí điểm xây dựng trên bộ phần mềm mới của Liên danh Vietbando và Viettel, gồm 3 phân hệ chạy trên nền desktop và trên nền wed đã cơ bản hoàn thành.

        Phân hệ chạy trên nền desktop gồm 4 modul: Địa chính (LIS Editor); Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thống kê, kiểm kê (VBDLIS TK Desktop); Giá đất (GiaDat Desktop).

           

         

       

        Phân hệ chạy trên nền Wed gồm 4 modul: Địa chính (https://vilg.vietbando.net/); Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (https://tng-qhkh.vietbando.net/) ; Thống kê, kiểm kê (https://tng-tkkk.vietbando.net)  ; Giá đất (https://tng-qlgd.vietbando.net/) .

        Phân hệ Portal là phân hệ sử dụng để đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính chạy trên nền Wed (/lis-portal.vietbando.vn/).

Phối hợp với chi nhánh VPĐK huyện Đại Từ rà soát, tiếp nhận hồ sơ

 Tổ chức quét hồ sơ tại chi nhánh văn phòng ĐKĐĐ huyện Đại Từ

        Xác định đây là một trong những nhiệm vụ kinh tế trọng tâm, ngay từ các tháng đầu năm 2020, đơn vị đã triển khai công tác thu thập, đánh giá tài liệu, lập phương án tổ chức thi công sát đúng với tình hình thực tế, đồng thời phối hợp với chi nhánh VPĐK đất đai huyện Đại Từ tổ chức tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và tổ chức thực hiện các nội dung của dự án. Cử cán bộ đi học các lớp tập huấn sử dụng phần mềm mới từ tháng 2/2020 do ban Quản lý dự án VILG Trung Ương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên Tổ chức.

        Hiện nay, Công ty đang sử dụng bộ phần mềm mới để thi công các công đoạn của sản phẩm thuộc dự án VILG. Trong quá trình thi công, cán bộ chuyên môn và công nghệ thông tin của đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với đơn vị phát triển phần mềm, kịp thời phản ánh các vướng mắc liên quan để bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện phần mềm, đảm bảo tối ưu trong quá trình sử dụng, vận hành. Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ phấn đấu hoàn thành dự án VILG trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, làm cơ sở triển khai thực hiện dự án trên địa bàn các tỉnh thành phố khác trên cả nước.