TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2024 TẠI XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ

            Năm 2024 xí nghiệp đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, một số nhiệm vụ mới với yêu cầu kỹ thuật cao, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trực tiếp là Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công nhân viên, người lao động, Xí nghiệp đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, luôn giữ vững phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

 

A group of people in uniform

Description automatically generated

Công tác phối hợp với đơn vị địa phương trong thực hiện nhiệm vụ Đề án “Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại Quân khu 9

            Cán bộ, nhân viên, người lao động đơn vị luôn vượt qua mọi khó khăn, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị Công ty giao, đảm bảo an toàn, năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người lao động. Với các nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thiện sản phẩm CSDL nền địa lý quân sự 1:50.000; Thực hiện Đề án “Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” các tỉnh thuộc địa bàn QK9; Tham gia xây dựng CSDL bản đồ 3D các thành phố trọng điểm; Cập nhật bản đồ A2; Dự án xây dựng CSDL nền địa lý tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh Gia Lai; Dự án 513 các tỉnh Bình Thuận, Tiền Giang, Cà Mau; Thực hiện đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa bàn các tỉnh Bình Thuận, Bình Phước, Long An, Trà Vinh, An Giang, Cà Mau... Khối lượng công việc lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, tiến độ gấp, cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Xí nghiệp đã không ngừng trau dồi rèn luyện kỹ năng, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tham gia nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, hiện đại, áp dụng vào quá trình sản xuất thực hiện nhiệm vụ.

            Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty giao, ngay từ đầu năm, đơn vị đã kiện toàn các bộ phận công tác, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, công trình, tổ đội sản xuất. Thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất, quản lý điều hành; Rà soát, kịp thời đánh giá bố trí sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, áp dụng có hiệu quả các phương thức làm việc từ xa. 

 

A group of people outside looking at papers

Description automatically generated
A group of people in a room with tables and chairs

Description automatically generated

Công tác kiểm tra mốc ĐGHC, ký xác nhận bản đồ ĐGHC.

            Duy trì điều hành đơn vị theo đúng các quy chế, quy định. Tiếp tục tạo điều kiện cho các bộ phận sản xuất phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức sản xuất.

 

Công tác triển khai đăng ký cấp mới, cấp đối GNCQSD đất tại tỉnh An Giang, Trà Vinh

            Hưởng ứng phong trào thi đua của Cục Bản đồ chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân và đặc biệt là phong trào thi đua Quyết thắng của Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ với chủ đề: “ Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”. Duy trì, thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng sát với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua đúng quy định hướng dẫn của trên. Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Xí nghiệp luôn phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, tổ chức các chương trình hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị như: giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo,…  

            Với tinh thần đoàn kết, thống nhất và sự quyết tâm cao, trong sáu tháng đầu năm 2024 đơn vị đã hoàn thành các chỉ tiêu về tiến độ, sản lượng theo kế hoạch đầu năm đã đề ra, hoàn thành dứt điểm một số nhiệm vụ dở dang kéo dài, có nhiệm vụ vượt kế hoạch; đơn vị tuyệt đối an toàn. Đây là cơ sở để xí nghiệp thực hiện thắng lợi phong trào thi đua quyết thắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024./.