CÔNG TY TNHH MTV TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI THI ĐUA QUYẾT THẮNG GIAI ĐOẠN 2019-2024

           Sáng ngày 29/5/2024, Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ đã tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 – 2024. Dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá Trần Ngọc Diễn phó Cục Trưởng Cục Bản đồ, đại biểu đại diện cho các cơ quan chức năng của Cục Chính trị/BTTM, Cục Bản đồ.

Đại tá Trần Ngọc Diễn phó Cục trưởng Cục Bản đồ dự và chỉ đạo Đại hội

           Trong thời gian qua, Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ thường xuyên quán triệt sâu sắc các quan điểm, tư tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc, hưởng ứng các phong trào, các Cuộc vận động do cấp trên phát động; Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ là một đầu mối trực thuộc Cục Bản đồ có: Chức năng, nhiệm vụ chính của Công ty là sản xuất, cung cấp các loại tư liệu địa hình, thông tin địa lý phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của lực lượng vũ trang. Thực hiện nhiệm vụ kết hợp kinh tế với quốc phòng trong các lĩnh vực. Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác thi đua, những năm qua Đảng ủy, Ban Giám đốc  Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, nắm chắc nhiệm vụ chính trị theo chức năng, đã tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thông qua triển khai thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng đã xây dựng ý thức trách nhiệm cao cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ.

           Trong 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời Đảng ủy, Thủ trưởng các cấp, cùng với sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của toàn thể cán bộ, công nhân viên, lao động quốc phòng, Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Quốc phòng được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, trong đó đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, bám sát yêu cầu kỹ thuật, xây dựng phương án và triển khai thi công theo đúng quy trình; làm tốt công tác phối hợp, tham mưu đề xuất, kiểm soát nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động.

           Những năm qua, Công ty luôn xác định “Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng là trọng tâm, sản xuất kinh doanh là quan trọng”, do nhận thức đúng và giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa nhiệm vụ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế nên đã đạt được kết quả tốt, việc làm của người lao động được đảm bảo tốt; kết quả doanh thu năm sau cao hơn năm trước, thu nhập của người lao động được nâng cao, đây là điều kiện thuận lợi để đơn vị phát triển vững chắc đồng thời góp phần không nhỏ trong tham gia phát triển kinh tế, quản lý xã hội, xây dựng đất nước.

           Tại đại hội, các ý kiến tham luận, báo cáo điển hình đã làm rõ những nguyên nhân hạn chế và chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hiệu quả trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng.

           Cùng với thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ đã tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”; phong trào Thi đua Quyết thắng đã góp phần bồi dưỡng ý chí, tình cảm, niềm tin cách mạng, tinh thần đoàn kết cho cán bộ, nhân viên, người lao động trước những khó khăn, thử thách luôn thể hiện bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thông qua kết quả thực hiện phong trào và thực hiện nhiệm vụ chính trị 5 năm qua Công ty đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu và các hình thức khen thưởng của Bộ trưởng BQP nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, TCCT, BTTM Quân đội nhân dân Việt Nam; Huân chương Lao động hạng I của Chủ tịch nước CHDCND Lào; Huân chương anh dũng hạng II của  Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào và  nhiều lượt tập thể, cán bộ, người lao động được tặng thưởng nhiều hình thức khen thưởng khác. 

 

Các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong phong trào Thi đua Quyết thắng

Giai đoạn 2019-2024

           Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Diễn, phó Cục trưởng Cục Bản đồ chúc mừng kết quả, thành tích mà Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ đã đạt được trong giai đoạn 2019 – 2024. Đồng thời đề nghị đơn vị trong thời gian tới tăng cường đoàn kết, thống nhất, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đúng pháp luật, tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng và các đợt thi đua sôi nổi, rộng khắp; tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện thật tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; các chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác thi đua, khen thưởng, các cuộc vận động, các phong trào thi đua đến mọi cán bộ, nhân viên và người lao động trong toàn đơn vị, để phong trào Thi đua Quyết thắng  Công ty giai đoạn 2024 – 2029 thực sự là động lực thiết thực góp phần cổ vũ, động viên mọi tập thể, cá nhân đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu vươn lên khắc phục mọi khó khăn, gian khổ nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.