CÔNG TY TNHH MTV TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ THAM GIA TẬP HUẤN, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CHO CỤC GÌN GIỮ HÒA BÌNH VIỆT NAM

           Thực hiện kế hoạch số 600/KH-BĐ ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Cục Bản đồ về tập huấn, chuyển giao công nghệ và bàn giao sản phẩm Dự án “Thành lập bản đồ địa hình bảo đảm cho Lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam tại các phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc”, trong thời gian từ ngày 06/5/2024 đến ngày 10/5/2024, Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ đã cử cán bộ tham gia giảng dạy, chuyển giao công nghệ tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. 

Lễ bàn giao sản phẩm thuộc dự án cho Cục Gìn giữ hòa bình

           Tham gia lớp tập huấn có các học viên là cán bộ các phòng, ban chức năng của Cục Gìn giữ hòa bình và các thành viên Đội Công binh số 3 (đơn vị sẽ trực tiếp sử dụng các sản phẩm được bàn giao của dự án trong thực hiện các nhiệm vụ được giao để đảm bảo khả năng cơ động, thuận lợi cho mọi hoạt động của Phái bộ).

           Theo chương trình, các học viên được đào tạo, tập huấn sử dụng các thiết bị định vị cá nhân, cách sử dụng bản đồ địa hình giấy, CSDL nền địa lý và bản đồ địa hình, khai thác phân tích bản đồ 3D và sử dụng phần mềm trong viết, vẽ văn kiện tác chiến. Trong đó Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ phụ trách 2 nội dung huấn luyện sử dụng CSDL nền địa lý, bản đồ địa hình và khai thác phân tích bản đồ 3D.

           Trong thời gian tập huấn, các giảng viên đã truyền tải đến học viên các kiến thức chuyên môn, giải đáp các thắc mắc, câu hỏi của các đồng chí học viên, đồng thời gợi mở các bài toán và nhiệm vụ có thể ứng dụng các sản phẩm bản đồ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả.

           Kết quả qua đợt tập huấn, các học viên đã tiếp thu những kiến thức từ cơ bản đến những kiến thức nâng cao về phân tích, khai thác sử dụng bản đồ 2D, 3D bằng các phần mềm chuyên dụng để thực hiện các nhiệm vụ của Lực lượng GGHB Việt Nam tại các phái bộ GGHB Liên Hợp Quốc.