CÔNG TY TNHH MTV TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ TỔ CHỨC ĐỢT THI ĐUA CAO ĐIỂM KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948 - 11/6/2023)

            Thực hiện Kế hoạch số 163/HD-BĐ ngày 13/02/2023 của Cục Bản đồ về tổ chức Đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), trong niềm vui phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua hưởng ứng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày 28/02/2023, Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ tổ chức Lễ phát động thi đua với chủ đề “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”. 

            Tham gia Lễ phát động thi đua, có đông đủ các đồng chí là đại diện Ban Giám đốc, các phòng, ban, phân xưởng, đội của các xí nghiệp, chi nhánh; các đồng chí thuộc khối cơ quan Công ty.

                      Lễ phát động thi đua diễn ra trong không khí trang trọng

            Chủ trì buổi Lễ, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hà - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phát động thi đua. Thời gian đợt thi đua từ ngày 01/3/2023 - 11/6/2023 với 3 nội dung chỉ tiêu thi đua chính: 

            + Một là, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, giáo dục nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty

            + Hai là, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong từng nhiệm vụ sản xuất quốc phòng cũng như nhiệm vụ kinh tế đều đề ra những mốc thời gian hoàn thành cụ thể, phù hợp với khả năng thực tế của từng đơn vị.

            + Ba là, tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật. 

            Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí phấn đấu cho cán bộ, công nhân viên, người lao động; xây dựng động cơ đúng đắn, tự giác, sáng tạo thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu thi đua. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì đề cao trách nhiệm nêu gương, mẫu mực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ làm nòng cốt thúc đẩy phong trào thi đua ở đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hà - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty phát động thi đua

 

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua

            Đợt thi đua cao điểm là hoạt động trọng điểm trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023, tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa, nội dung Lời kêu gọi thi đua ái quốc, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua yêu nước, về truyền thống vẻ vang của dân tộc. Nhằm khích lệ, động viên cán bộ, công nhân viên, LĐHĐ phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác thi đua hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ của từng cá nhân, tập thể, đơn vị được giao 6 tháng đầu năm 2023, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty.