CÔNG TY TNHH MTV TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN CHUYÊN MÔN VỀ XÂY DỰNG CSDL NĐL QUỐC GIA (ĐỀ ÁN 40) TỶ LỆ 1:2.000 - 5000

          Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-Cty ngày 13/01/2023 của Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ về Kế hoạch Huấn luyện chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ năm 2023. Giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng Kỹ thuật Công nghệ tập trung quán triệt, tổ chức huấn luyện những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, đồng thời xây dựng giải pháp kỹ thuật thi công hợp lý đảm bảo cho các đơn vị thành viên sản xuất được thống nhất, hiệu quả, bám sát Thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt. 

          Dự án Thành lập cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, hệ thống bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000 trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong những nhiệm vụ mới cần được thống nhất về tiêu chuẩn kỹ thuật và giải pháp công nghệ thực hiện. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Phòng Kỹ thuật Công nghệ đã xây dựng bài giảng, tổ chức Huấn luyện chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ cho các đơn vị thành viên cụ thể, chi tiết cho từng nội dung công việc.

          Khai mạc lớp học, đồng chí Đại tá Phạm Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công ty, phụ trách kỹ thuật phát biểu chỉ đạo. Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ mà lần này chúng ta thực hiện và nhắc nhở các đồng chí tham gia lớp học phải nắm được những nội dung chính để về đơn vị triển khai đại trà đảm bảo chất lượng sản phẩm là tốt nhất, nhanh nhất. 

          Thời gian huấn luyện từ ngày 10/3/2023 - 12/3/2023 với 5 nội dung chính: 

          1. Xác định mục đích, yêu cầu và phạm vi nhiệm vụ.

          2. Quán triệt các chỉ tiêu kỹ thuật, nội dung và mô hình cấu trúc cơ sở dữ liệu được áp dụng.

          3. Quy trình công nghệ thực hiện

          4. Hướng dẫn cụ thể hóa từng công đoạn trong quy trình

          5. Thống nhất những vấn đề kỹ thuật có thể phát sinh

          Tham gia lớp huấn luyện chuyên môn là những cán bộ kỹ thuật nòng cốt của  7 đơn vị thành viên, trong đó Chi Nhánh Miền Nam và Chi nhánh Miền Trung tham gia học trực tuyến qua cầu truyền hình.

          Trong quá trình hướng dẫn, nhiều vấn đề kỹ thuật phức tạp đã đưa ra bàn bạc, trao đổi với những cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm trong Công ty, từ đó cùng thống nhất nội dung và phương pháp thực hiện tối ưu nhất để đảm bảo chất lượng sản phẩm cho toàn công ty.