CÔNG TY TNHH MTV TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG NHÂN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH-LIỆT SĨ (27/7/1947-27/7/2022)

Hoạt động thắp nến tri ân

 

          Nhận thức sâu sắc về mục đích và ý nghĩa ngày thương binh liệt sĩ 27/7, xác định công tác thương binh, liệt sĩ và chính sách đối với những người có công với các mạng chính là thể hiện tính ưu việt và bản chất của Đảng và Nhà Nước ta. Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục khơi dậy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động “ Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ  và người có công với cách mạng.

          Khơi dậy lòng tự hào, phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của đơn vị, vun đắp mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa quân và dân, xây dựng nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ”, ý chí quyết tâm phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng các tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện.

          Cùng với cả nước, trong những ngày tháng 7 năm 2022; các đơn vị trong toàn Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, cấp uỷ chính quyền địa phương, các tổ chức quần chúng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm, tình cảm và tỏ lòng để tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, nhằm xây dựng, duy trì và lan toả đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” một cách rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực.

          Năm 2022 Công ty cùng với các đơn vị trong toàn Công ty đã hỗ trợ xây dựng 01 nhà tình nghĩa tại tinh Hoà Bình trị giá 80.000.000 đồng, tặng 15 xuất quà các gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân = 12.000.000 đồng, thắp hương 10 mẹ Việt Nam anh hùng = 5.000.000 đồng, tặng quà con thân nhân liệt sĩ, con thương binh của đơn vị 63 xuất quà = 36.500.000 đồng; thắp nến tri ân (05 địa điểm) = 5.000.000 đồng, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa = 193.177.000 đồng.

          Những việc làm đó có ý nghĩa thể hiện sự tri ân sâu sắc của cán bộ, quân nhân, người lao động trong Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ đối với người có công với cách mạng, đồng thời lan toả những thông điệp về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong đơn vị.