CÔNG TY TNHH MTV TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

         Ngày 05/4/2023, Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023, tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Hoàng Minh Ngọc - Cục trưởng Cục Bản đồ; đại biểu đại diện Phòng Công tác quần chúng/Cục Chính trị/BTTM, đại biểu đại diện các cơ quan của Cục Bản đồ/BTTM, Thường vụ đảng uỷ, Ban Giám đốc Công ty, đại diện Ban chấp hành Đoàn cơ sở, Hội phụ nữ cơ sở và 100 đại biểu đại diện cho gần 750 cán bộ, quân nhân, CN&VCQP, LĐHĐ trong Công ty. 

 

Đại biểu dự Hội nghị đại biểu người lao động Công ty TNHH MTV

Trắc địa Bản đồ năm 2023

 

         Hội nghị được tổ chức nhằm kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; phương hướng năm 2023; sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định, báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, ký kết thoả ước lao động tập thể, bầu tổ đối thoại.

         Tại hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã trình bày Báo cáo kết quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, tình hình thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023.

         Theo báo cáo, năm 2022, Công ty đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, bám sát yêu cầu thực tế và đáp ứng đầy đủ các quy định của Nhà nước; BQP, BTTM, các chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch đầu năm; Công ty thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được đảm bảo và cải thiện so với năm trước. 

         Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2022; tình hình thực hiện an toàn vệ sinh lao động, các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; tình hình thực hiện Quy chế dân chủ. Năm 2022, Công ty đã chấp hành nghiêm các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đầy đủ các quy định, điều khoản trong Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động đối với người lao động. Ban Chấp hành Công đoàn đã triển khai thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Người sử dụng lao động và người lao động trong việc chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động, tạo nên mối đoàn kết, thống nhất trong công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và lợi ích của người lao động.
         Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Hoàng Minh Ngọc - Cục trưởng Cục Bản đồ đã biểu dương và chúc mừng Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022. 

         Năm 2023, đồng chí mong muốn Công ty tiếp tục tập trung triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Cán bộ, nhân viên trong Công ty cố gắng, nỗ lực hơn nữa nắm bắt kịp thời đại 4.0, thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, có nhiều giải pháp hữu ích áp dụng góp phần nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực công tác, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của Công ty năm 2023.

         Thay mặt Công ty, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hà - Phó Giám đốc Công ty cảm ơn những đánh giá ghi nhận của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Minh Ngọc. Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2022 là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Thủ trưởng Cục Bản đồ, sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong Công ty. Năm 2023, với nỗ lực và sự đoàn kết thống nhất của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động, Công ty quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Đồng thời Công ty mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng uỷ, Thủ trưởng Cục Bản đồ, tạo động lực để Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

         Cuối cùng, Hội nghị tổ chức phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, Quyết thắng”. Phát huy kết quả đã đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, các đơn vị thuộc Công ty cam kết thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023./.