CÔNG TY TNHH MTV TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI NÂNG BẬC CHUYÊN MÔN, KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NĂM 2023

          Vừa qua, Hội đồng thi nâng bậc chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ  đã tổ chức thi nâng bậc chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ cho người lao động. Tham gia Hội thi có 99 đồng chí đã đến niên hạn và đủ tiêu chuẩn xét dự thi nâng bậc chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ. Sau hơn một tháng triển khai, các thí sinh được bồi dưỡng, ôn luyện, tổ chức thi lý thuyết và thực hành theo nội dung yêu cầu tương ứng tiêu chuẩn bậc chuyên môn hiện hành đối với từng loại ngành nghề, bậc thợ.


 

Đại tá Phạm Ngọc Sơn- Phó Giám đốc Công ty, khai mạc Hội thi 

chuyên môn, kỹ thuật, nghiệm vụ năm 2023

          Đồng chí Đại tá Phạm Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng Thi nâng bậc thợ kỹ thuật khai mạc: Hội thi nhằm kiểm tra, đánh giá đúng trình độ lý thuyết và tay nghề của người lao dộng, làm cơ sở xét nâng bậc và nâng lương năm 2023. Đồng thời, thông qua kỳ thi tạo sự chuyển biến về nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng, tay nghề của đội ngũ, trợ lý, nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

          Trong thời gian qua, công tác huấn luyện, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ; bồi dưỡng và tổ chức thi nâng bậc chuyên môn, kỹ thuật được Công ty tổ chức nền nếp, thường xuyên hàng năm với mục tiêu đánh giá đúng trình độ tay nghề, chuyên môn; bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ trợ lý, nhân viên, có tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Qua đó làm cơ sở để bố trí, sử dụng lao động, xét nâng lương theo quy định; khuyến khích đội ngũ trợ lý, nhân viên tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tay nghề ngay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phần thi thực hành đo đạc ngoại nghiệp

          Hội thi lần này đã được Hội đồng thi và các cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Danh sách dự thi, thời gian bồi dưỡng lý thuyết và thực hành cho người lao động đến niên hạn được thông báo tới các cơ quan, đơn vị công khai và kịp thời. Các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện về thời gian, địa điểm, tài liệu, trang thiết bị máy móc tốt nhất, bảo đảm cho các đồng chí dự thi được bồi dưỡng, ôn luyện kiến thức, tay nghề và dự thi nâng bậc đạt kết quả cao nhất. 

          Quá trình thi diễn ra nghiêm túc, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị. Hội thi nâng bậc chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp năm 2023 của Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ đã thành công tốt đẹp./.