CÔNG TY TNHH MTV TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ TRIỂN KHAI THI CÔNG DỰ ÁN TỔNG THỂ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CSDL ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

          Thực hiện 09 hợp đồng kinh tế giữa Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội về việc Đo đạc, chỉnh lý biến động bản đồ, số hóa chuyển hệ bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu trên địa bàn 09 quận, huyện, thị xã: quận Long Biên; quận Ba Đình; quận Hoàn Kiếm, huyện Đông Anh; huyện Gia Lâm; huyện Mê Linh; huyện Chương Mỹ; huyện Phúc Thọ và Thị xã Sơn Tây; 

          Xác đinh đây là nhiệm vụ chính tri, trọng tâm, với khối lượng công việc tương đối lớn, đỏi hỏi đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công cao; Ngày 18/3/2016, Công ty TNHH MTV Trắc địa bản đồ đã có quyết định số 222/QĐ-CT về việc thành lập Ban điều hành thực hiện hợp đồng “Xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và CSDL quản lý đất đai của Thành phố Hà Nội” gồm 14 thành viên là các cán bộ chủ chốt của các phòng ban, Xí nghiệp trực thuộc Công ty, do đồng chí trung tá Nguyễn An Định, Chủ tịch kiểm Giám đốc Công ty làm trưởng ban. Hàng tháng Ban điều hành tổ chức họp giao ban nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của các gói thầu, kiến nghị các giải pháp thực hiện các gói thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ theo hợp đồng. 

          Căn cứ năng lực và kinh nghiệm của các Xí nghiệp thành viên trong Công ty, Ban giám đốc Công ty đã có các quyết định giao nhiệm vụ thi công cụ thể cho 03 Xí nghiệp và 01 Trung tâm thực hiện nhiệm vụ; cụ thể: 

          Xí nghiệp Phát triển công nghệ Trắc địa Bản đồ: thi công gói thầu số 07 (quận Long Biên); gói thầu số 24 (huyện Chương Mỹ). 

          Xí nghiệp Trắc địa: thi công gói thầu số 11 (quận Ba Đình); gói thầu số 17 (huyện Đông Anh); gói thầu số 20 (thị xã Sơn Tây). 

          Xí nghiệp Chụp ảnh hàng không: thi công gói thầu số 18 (huyện Gia Lâm); gói thầu số 23 (huyện Mê Linh); Gói thầu số 27 (huyện Phúc Thọ). 

          Trung tâm Kỹ thuật Cứu hộ, cứu nạn: thi công gói thầu số 06 (quận Hoàn Kiếm). 

          Từ tháng 3/2016, Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ đã tiến hành tổ chức hội nghị triển khai thi công các cấp trên địa bàn 9 quận huyện. Tại các hội nghị này, Công ty đã giới thiệu về năng lực sản xuất, các trang thiết bị sử dụng trong thi công gói thầu, qui trình sản xuất, nhiệm vụ cụ thể của từng gói thầu, công tác phối kết hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền địa phương. Trong đó nhiệm vụ của Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ là thực hiện toàn bộ các nội dung công việc từ khi đo đạc lập bản đồ đến khi hoàn thành việc đăng ký đất đai, chuẩn bị hồ sơ cấp giấy chứng nhận và lập hồ sơ địa chính theo địa bàn cấp xã bao gồm các công việc cụ thể sau: 

          - Chủ trì, phối hợp với UBND phường xã tổ chức việc đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính; 

          - Phối hợp với UBND phường, xã tổ chức đăng ký đất đai cho tất cả các đối tượng sử dụng đất trên địa bàn phường, xã; 

          - Chuẩn bị các hồ sơ liên quan phục vụ việc cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận; 

          - Hoàn thiện hồ sơ địa chính theo từng đơn vị phường, xã; 

          - Xây dựng cơ sở dữ liệu của từng phường, xã; 

          - Phục vụ công tác kiểm tra nghiệm thu sản phẩm, tổ chức đóng gói và bàn giao sản phẩm; 

          - Phối hợp để tổ chức trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

Hình ảnh: Hội nghi triển khai thi công dự án tại thị xã Sơn Tây 

          Tại các hội nghị triển khai thi công các gói thầu, Công ty đã nắm bắt được thêm về các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai tại đia phương, các vấn đề kỹ thuật cần phải giải quyết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từ đó lập ra các phương án thi công phù hợp với tình hình tư liệu hiện có, điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương.

Hình ảnh: Lãnh đạo Sở TNMT Hà Nội quán triệt thực hiện nhiệm vụ tại hội nghị triển khai dự án quận Ba Đình

Hình ảnh: Lãnh đạo địa phương tham luận các khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý đất đai tại hội nghị triển khai dự án quận Ba Đình 

          Căn cứ vào khối lượng công việc, Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ đã tập trung nguồn lực nhân sự có trình độ, trang thiết bị hiện đại để thi công các gói thầu: 

          - Nhân sự: 250 người. 

          - Các trang thiết bị được Công ty đưa vào triển khai thực hiện các gói thầu: 

          · Hệ thống chụp ảnh hàng không kỹ thuật số: Vexcel Ultracam XP

          Hệ thống máy bay không người lái có điều khiển: UX5- Trimble 

          · Trang thiết bị đo đạc ngoại nghiệp 

          Các phần mềm chuyên ngành 

          + Bộ phần mềm đo vẽ ảnh, thành lập bản đồ: Match AT; Image Station; Microstation; MGE 

          + Bộ phần mềm xây dựng CSDL địa lý: MapInfo; ArcGIS v10.1 … 

          Việc triển khai thi công được Công ty luôn tuân thủ đúng qui trình trong phương án thi công đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phê duyệt, công tác giám sát thi công thực địa được duy trì thường xuyên, liên tục theo công đoạn. 

          Tính đến tháng 9/2016, Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ đã tiến hành tổ chức triển khai thi công 9/9 gói thầu; khối lượng đạt khoảng 15%. Trong đó các gói thầu huyện Đông Anh, huyện Chương Mỹ, huyện Gia Lâm, Thị xã Sơn Tây có tỷ lệ hoàn thành công đoạn cao. Trong đó: 

          - Công đoạn thành lập lưới địa chính: hoàn thành 8/9 gói thầu 

          - Công đoạn đo đạc ngoại nghiệp (đo vẽ, chỉnh lý biến động bản đồ địa chính): đạt 15%. 

          - Công đoạn quét hồ sơ địa chính: đạt trên 40%. 

          Với tình hình nhân lực, trang thiết bị thi công, mạnh dạn áp dụng công nghệ kỹ thuật mới vào trong sản xuất; cũng như quyết tâm của Ban giám đốc, Công ty TNHH MTV phấn đấu hoàn thành 9 gói thầu trên đúng tiến độ, đảm báo chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư.