CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ

- Giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ số 1786 do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cấp ngày 25 tháng 10 năm 2017. - Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I số BXD-00002948 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng cấp ngày 09 tháng 8 năm 2017. - Chứng chỉ ISO 9001:2015 số 2018-QMS-8032 do BVQA cấp ngày 03 tháng 5 năm 2018 . **Địa chỉ:** ![975F840FC1CDAB59655EF117F29E6088](http://website.samcom.net:1337https://api.samcom.com.vn/uploads/975F840FC1CDAB59655EF117F29E6088_f2fd7172ce.jpeg) *** Trụ sở chính** Địa chỉ: 2/198 Đường Trần Cung - Quận Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội Điện thoại: (024) 3.755.8092 Fax: (024) 3.755.8093 Website: samcom.com.vn; Email: info@samcom.com.vn ![4A7A0AC6E0B7473D5AB8FC0FB9BBE10D](http://website.samcom.net:1337https://api.samcom.com.vn/uploads/4A7A0AC6E0B7473D5AB8FC0FB9BBE10D_93040cd483.jpeg) *** Chi nhánh miền Nam** Địa chỉ: Số 2 Cửu Long Q. Tân Bình- TP.HCM Điện thoại: (028).3.811.0058 Fax: (028)3.811.0564 ![EB33436DDEAE0747B0E6B63F9BA81B2A](http://website.samcom.net:1337https://api.samcom.com.vn/uploads/EB33436DDEAE0747B0E6B63F9BA81B2A_1e1205c6de.jpeg) *** Chi nhánh miền Trung** Địa chỉ: số 14 Yersin - TP. Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng Điện thoại : (0263).826.016 Fax: (0263).825.747