ĐO ĐẠC NGOẠI NGHIỆP

          Với hệ thống máy móc hiện đại trong lĩnh vực đo đạc ngoại nghiệp được đầu tư mới liên tục cùng đội ngũ nhân viên kỹ thuật nhiều kinh nghiệm, SAMCOM là một đơn vị có uy tín trong lĩnh vực đo đạc ngoại nghiệp phục vụ đa mục đích: 

         - Khảo sát, thiết kế, lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật, tư vấn giám sát các hoạt động về đo đạc bản đồ. 

         - Xây dựng lưới khống chế tọa độ, độ cao, lưới địa chính các cấp hạng. 

         - Khảo sát, đo đạc thành lập bản đồ địa hình phục vụ thiết kế, thi công trong các ngành Giao thông, Thủy lợi, Xây dựng, Qui hoạch đô thị. 

         - Đo đạc thành lập bản đồ địa chính, kê khai đăng ký cấp GCN QSD đất, xây dựng CSDL địa chính. 

          ĐỊNH VỊ VỆ TINH  

          Ứng dụng công nghệ GNSS trong đo đạc thành lập lưới khống chế trắc địa với hệ thống trạm CORS phủ trùm lãnh thổ Việt Nam (đất liền và hải đảo) 

          ĐO ĐẠC CHI TIẾT 

          Công tác đo đạc chi tiết sử dụng máy toàn đạc được ứng dụng trong các dự án thành lập các loại bản đồ tỷ lệ lớn, các dự án quy hoạch đền bù giải phóng mặt bằng, thành lập bình đồ, mặt cắt phục vụ khảo sát tuyến,… 

          THỦY CHUẨN 

          Đo đạc thủy chuẩn thành lập lưới khống chế độ cao các cấp hạng phục vụ thành lập bản đồ địa hình, bản đồ hiện trạng, quan trắc biến dạng công trình,… 

          QUÉT LIDAR 

          Các công nghệ đo đạc mặt đất: máy đo GPS Trimble, hệ thống máy RTK, máy quét laser Leica P20 với tốc độ quét lên đến hàng triệu điểm/giây giúp dựng mô hình số 3D với độ chính xác cao. 

          KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH NGẦM 

          Công nghệ quét rada ngầm được ứng dụng cho các dự án khảo sát công trình ngầm phục vụ quy hoạch.