GIỚI THIỆU PHẦN MỀM GIS PANORAMA PHẦN MỀM GIS DUY NHẤT ỨNG DỤNG RỘNG RÃI TOÀN LIÊN BANG NGA

  Phần mềm GIS Panorama là phần mềm chuyên ngành GIS, bản đồ, viễn thám, địa chính được phát triển bởi Công ty KB Panorama – Liên bang Nga. Là phần mềm hệ thống thông tin địa lý tổng hợp có khả năng thành lập, biên tập và chỉnh sửa các loại bản đồ số, xử lý dữ liệu viễn thám, xây dựng mô hình 3D, xử lý dữ liệu ảnh, thực hiện các bài toán đo đạc và tính toán trên bản vẽ, in ấn và xuất bản các loại dữ liệu. Là phần mềm chuyên ngành chính thống duy nhất được sử dụng rộng rãi khắp toàn Liên bang Nga và nhiều nước trên thế giới (đặc biệt là các nước SNG) phục vụ các mục đích dân sự và quốc phòng an ninh.

  Dự án xây dựng phần mềm GIS Panorama được KB Panorama bắt đầu từ năm 1989 đến năm 1991 cho ra mắt phiên bản đầu tiên. Đến nay GIS Panorama đã trải qua 12 phiên bản.

  Phiên bản GIS Panorama 12 mới nhất hỗ trợ 64 bit chạy trên được tất cả các hệ điều hành có giao diện đơn giản.

Giao diện phần mềm GIS Panorama 2012

Giao diện phần mềm GIS Panorama 2012 

  Ngoài ra GIS Panorama 2012 còn hỗ trợ hơn 100 bài toán ứng dụng và nhiều công cụ khác nhau về xử lý thông tin không gian:

  - Hệ thống phân loại dữ liệu không gian linh hoạt, bộ ký hiệu thông minh;

  - Hỗ trợ những định dạng dữ liệu không gian chuẩn quốc tế OGС, ISO 19100, IHO, ICAO và các định dạng khác;

  - Chứa bộ mô đun mở rộng đồ sộ giúp giải quyết các bài toán chuyên ngành: địa chính, xây dựng, sinh thái học, môi trường, quản lý nông nghiệp, dẫn đường, quản lý hệ thống mạng thông tin, ...

  - Hệ thống phân tích 3D, biên tập báo cáo, thiết kế mẫu, hỗ trợ đồng bộ GPS/GLONASS và nhiều bài toán khác được tích hợp;

  - Làm việc với dữ liệu tập trung từ xa, quản lý và bảo vệ dữ liệu thông qua công nghệ điện toán đám mây;

  - Tổng quát hóa bản đồ số - tự động tạo bản đồ tỷ lệ nhỏ hơn từ bản đồ có tỷ lệ lớn hơn;

  - Xuất bản, in ấn và chia sẻ dữ liệu.

  Có môi trường biên tập, chỉnh sửa bản đồ vector và raster phát triển, có khả năng đưa những thông tin đồ họa lên bản đồ để giải quyết những bài toán ứng dụng. Hỗ trợ toàn bộ các phép chiếu bản đồ và các hệ tọa độ.  Có khả năng xử lý dữ liệu lớn (big data) dạng vector cũng như raster: GIS Panorama hỗ trợ làm việc với dữ liệu vector lên tới vài Tb (1 tệp) và dữ liệu raster lên tới 8Gb (1 tệp).

  Chức năng nhập (xuất) và xem dữ liệu của GIS Panorama:

  - Bản đồ vector các định dạng (SXF, TXF, OGC GML (XML), KML (Google), Arinc 424,...);

  - Dữ liệu ảnh (RSW, BMP, JPEG, GeoTIFF, TIFF, IMG), ảnh đa phổ (GeoTIFF);

  - Mô hình số độ cao, mô hình TIN, dữ liệu quét laser (đám mây điểm ở định dạng MTD);

  - Dữ liệu dạng bảng GDF, BDF, SCV, TXT, excel;

  - Bản đồ người dùng, vùng làm việc;

  - Tương thích với định dạng dữ liệu của Esri, Mapinfo Professional, Microstation V8i, AutoCAD.

  GIS Panorama hỗ trợ bộ công cụ biên tập dữ liệu chuyên nghiệp với hơn 120 chế độ:

  - Công cụ kiểm tra bản đồ vector;

  - Công cụ chuyển đổi dữ liệu: Giúp chuyển đổi các định dạng  dữ liệu vector, raster, ảnh vệ tinh, …;

  - Công cụ xử lý dữ liệu: Xây dựng cơ sở toán học; tách, gộp dữ liệu ở các định dạng khác nhau; tạo đường bình độ từ mô hình số độ cao và ngược lại, …;

  - Kiểm tra và sửa dữ liệu: Chỉnh sửa thuộc tính không gian của đối tượng, xây dựng tự động ghi chú theo thuộc tính, kiểm tra dữ liệu về mọi mặt (tính đầy đủ, thông tin không gian, kích thước của đối tượng, topology,...);

  - Giải các bài toán trắc địa: Giúp tính toán, chuyển đổi các hệ tọa độ và các tham số datum theo bộ điểm, giải các bài toán chuyên ngành trắc địa (bài toán xuôi, bài toán ngược, các bài toán ứng dụng, thiết kế công trình,…);

  - Xây dựng mô hình 3D: Phần mềm có khả năng xây dựng mô hình 3D tự động từ cơ sở dữ liệu không gian và từ cấu trúc đối tượng;

  - Giải quyết các bài toán ứng dụng liên quan đến hệ thống giao thông như: Tìm tuyến ngắn nhất, phân tích mạng lưới giao thông, thiết kế đường, …;

  - Ngoài ra GIS Panorama còn có chức năng giải quyết nhiều bài toán chuyên ngành: địa chính, lâm nghiệp, nông nghiệp,..