HỆ THỐNG TRANG THIẾT BỊ CỦA SAMCOM

I. CÁC THIẾT BỊ BAY CHỤP ẢNH HÀNG KHÔNG 

1. MÁY CHỤP ẢNH HÀNG KHÔNG KỸ THUẬT SỐ VEXCEL ULTRACAMERA WP WA 

2. MÁY BAY CHỤP ẢNH KHÔNG NGƯỜI LÁI UAV DJI M600 PRO VÀ THIẾT BỊ QUÉT LIDAR PHOENIX

4. MÁY BAY CHỤP ẢNH KHÔNG NGƯỜI LÁI UAV WINGTRA ONE 

 

5. MÁY BAY CHỤP ẢNH KHÔNG NGƯỜI LÁI UAV TRIMBLE UX5-HÃNG TRIMBLE

 

6. MÁY BAY CHỤP ẢNH KHÔNG NGƯỜI LÁI UAV GEOSCAN 101

7. MÁY BAY CHỤP ẢNH KHÔNG NGƯỜI LÁI UAV EBEE SENSEFLY

8. MÁY BAY CHỤP ẢNH KHÔNG NGƯỜI LÁI UAV MD4-1000

II. CÁC THIẾT BỊ ĐO ĐẠC MẶT ĐẤT (BAO GỒM CÁC HỆ THỐNG GPS 1 TẦN 2 TẦN SỐ, CÁC MÁY TOÀN ĐẠC...) 

III. HỆ THỐNG MÁY IN CÔNG NGHIỆP 4 MÀU, 6 MÀU 

IV. HỆ THỐNG PHẦN MỀM CHUYÊN DỤNG, ĐỒNG BỘ