KẾT QUẢ KỲ THI NÂNG BẬC VÀ CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO ĐẦU NĂM TẠI CÔNG TY TNHH MTV TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ

Công tác thi nâng bậc, huấn luyện đào tạo, bồi dưỡng tay nghề được Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ tổ chức thường xuyên trước khi triển khai nhiệm vụ đầu năm của đơn vị. Đây là dịp để Công ty đánh giá đúng trình độ tay nghề, năng lực công tác của người lao động làm cơ sở xem xét đề nghị thăng quân hàm, nâng bậc, loại lương cho các đối tượng đến niên hạn. Đồng thời xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nâng cao tay nghề và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong năm của đơn vị. Từ năm 2017 trở về trước, Công ty đã tổ chức tốt công tác bồi dưỡng và thi nâng bậc cho người lao động ngành trắc địa bản đồ và ngành in trực tiếp sản xuất. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay ngoài đối tượng là người lao động trực tiếp sản xuất thì tất cả các đối tượng đến thời hạn nâng lương, thăng quân hàm là trợ lý, nhân viên khối gián tiếp, khối đảm bảo hậu cần (văn thư, kế toán, lao động tiền lương, chính trị, …) đều phải tham gia kỳ thi nâng bậc nhằm đánh giá đúng trình độ chuyên môn, năng lực quản lý điều hành của đội ngũ lao động gián tiếp và đảm bảo công bằng cho mọi đối tượng lao động. Năm 2020, toàn Công ty có 155 thí sinh tham dự kỳ thi nâng bậc, chuyển ngạch lương ở tất cả các khối ngành. Để tổ chức tốt kỳ thi, Công ty đã thành lập Hội đồng thi nâng bậc do đồng chí Thượng tá, Phó Giám đốc Phạm Ngọc Sơn làm Chủ tịch, chia thành các tiểu ban ở 3 địa điểm: Trụ sở Công ty, Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt và Chi nhánh Miền Nam. Mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi như: Biên soạn giáo trình ôn tập, lập danh sách thi, soạn đề cương, tài liệu hướng dẫn, kế hoạch thi, … được chỉ đạo xuyên suốt và thông báo sớm đến người lao động tạo điều kiện để thí sinh tập trung ôn tập, bồi dưỡng tay nghề. Nội dung đề thi bám sát theo tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật, trợ lý, nhân viên và sát với thực tế công việc các thí sinh đang đảm nhận tại đơn vị. Tất cả các cán bộ coi thi và thí sinh dự thi đều thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, nội quy thi. Kết quả kỳ thi đã đánh giá chính xác trình độ chuyên môn và tay nghề của người lao động. Cụ thể, kết quả đạt loại giỏi chiếm 11,0%, khá chiếm 56,5%; trung bình chiểm 24,7% và không đạt yêu chiếm 7,8%. Song song với việc tổ chức kỳ thi nâng bậc, công tác huấn luyện đào tạo đầu năm cũng được Công ty lập kế hoạch và tổ chức triển khai ngay từ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Mục đích của công tác huấn luyện đào tạo nhằm quán triệt, thống nhất yêu cầu kỹ thuật và hướng dẫn quy trình công nghệ cho các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2020 của Công ty, nâng cao kỹ năng xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình sản xuất, nâng cao hiệu quả của công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm. Nội dung huấn luyện đào tạo gồm: Xây dựng CSDL NĐL tỷ lệ 1/25.000 theo mô hình sản xuất tập trung, xây dựng CSDL quản lý đất đai và các loại CSDL chuyên đề, biên tập bản đồ địa hình, địa chính và các loại bản đồ chuyên đề, bay chụp xử lý các loại ảnh (quang học, Lidar), xây dựng CSDL và bản đồ 3D, xử lý dữ liệu đo GNSS. Giảng viên là các đồng chí trợ lý, nhân viên có tay nghề giỏi và có kinh nghiệm của các Xí nghiệp và các phòng chuyên môn của Công ty. Đối tượng đào tạo là tất cả người lao động trực tiếp sản xuất, trợ lý, nhân viên gián tiếp của các đơn vị đặc biệt là lao động mới tuyển dụng, lao động có trình độ tay nghề còn hạn chế. Trong quá trình huấn luyện, đào tạo có sự trao đổi, rút kinh nghiệm từ thực tế sản xuất giữa giáo viên và học viên cùng nhau đưa ra các giải pháp xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế sản xuất và hướng dẫn trực tiếp cụ thể trên sản phẩm đang thực hiện của đơn vị. Qua đợt huấn luyện đào tạo trên, nhìn chung người lao động đều nắm bắt được các công đoạn, thao tác của các quy trình sản xuất đang được áp dụng hiện nay tại đơn vị. Có thể nói, thông qua kỳ thi nâng bậc và huấn luyện đào tạo đầu năm, Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ đã từng bước xây dựng một đội ngũ lao động đồng đều về năng lực trình độ chuyên môn và tay nghề góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của đơn vị. Để nâng cao chất lượng thi nâng bậc kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ đang triển khai xây dựng Hệ thống giáo trình, ngân hàng đề thi cũng như phần mềm thi trắc nghiệm. Dự kiến năm 2021 Công ty sẽ triển khai thi nâng bậc kỹ thuật trên máy tính theo phương pháp thi trắc nghiệm sử dụng Hệ thống trên. Một số hình ảnh vể kỳ thi nâng bậc 2020:
bai_1_81cab57649.jpeg

Hình 1, 2 – Thí sinh chuyên ngành Trắc địa Bản đồ thi lý thuyết