NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

1. Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật - Dự toán công trình đo đạc bản đồ.

2. Đo vẽ, thành lập các loại bản đồ.

3. Kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

4. Xây dựng lưới tọa độ, độ cao quốc gia.

5. Xây dựng lưới trọng lực, thiên văn, tọa độ, độ cao.

6. Chụp ảnh, quét địa hình từ máy bay có người lái và không có người lái.

7. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình, thông tin địa lý và các dữ liệu chuyên đề.

8. Thành lập Atlas địa lý.

9. Khảo sát, đo đạc công trình.

10. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác.

12. In ấn.

13. Dịch vụ liên quan đến in ấn.

14. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa.

15. Xuất nhập khẩu, mua bán máy móc thiết bị vật tư ngành trắc địa bản đồ.

16. Mua, bán máy móc thiết bị và phụ tùng ngành khác.

17. Sửa chữa máy móc thiêt bị điện tử và quang học

18. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa.

19. Xuất bản phần mềm.

20. Mua, bán phần mềm.

21. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

21. Quản lý, cho thuê đất, cho thuê tài sản gắn liền với đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

22.  Sử dụng đất được giao để hoạt động kinh doanh bằng các hình thức hợp tác, liên doanh liên kết.