PHẦN MỀM GIS

          Với lợi thế là đơn vị sản xuất dữ liệu bản đồ qua nhiều năm kèm theo đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản qua các trường kỹ thuật hàng đầu trong và ngoài nước, chúng tôi cung cấp cho khách hàng một sản phẩm ứng dụng GIS chất lượng với độ tin cậy cao. Cung cấp các giải pháp phát triển ứng dụng tùy biến theo yêu cầu của khách hàng. Hỗ trợ tư vấn thiết kế các ứng dụng và giải pháp GIS cho chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp đem lại hiệu năng và hiệu quả. 

          Dịch vụ GIS được thiết kế đặc biệt để thiết lập các máy chủ GIS nhằm phục vụ dữ liệu và chia sẻ các khả năng của GIS qua các nền tảng một cách nhanh chóng, tiêu chuẩn và đáng tin cậy. 

          Các sản phẩm GIS hỗ trợ cả xuất bản và sử dụng các dịch vụ tiêu chuẩn OGC như WMS, WFS, WCS và WFS-T cũng như một số tiêu chuẩn dịch vụ của bên thứ ba khác như bing map. Dịch vụ sản phẩm GIS hỗ trợ dịch vụ cả phía máy khách và phía máy chủ. Máy khách và máy chủ có thể tổng hợp các dịch vụ do bên thứ ba xuất bản một cách thuận tiện.

          Quản lý dữ liệu không gian với PostgreSQL, Oracle, SQL server, DB2, MySQL, Informix, v.v. Dữ liệu ảnh được tích hợp sẵn bất kể hình ảnh của bạn lớn đến mức nào.

 

          Tích hợp các chức năng GIS vào hệ thống CNTT hiện tại của bạn một cách dễ dàng. Dễ dàng tích hợp các chức năng GIS vào các hệ thống CNTT khác như Hệ thống thông tin quản lý, Hệ thống tự động hóa, Hệ thống hoạch định nguồn lực và Hệ thống kiểm soát Giám sát và thu thập dữ liệu cho một số lĩnh vực cụ thể.

          Theo dõi giám sát

 

 

          Thu thập dữ liệu thiết bị di động

          Phân tích GIS 2D

          Phân tích GIS 3D

          Đánh giá tác động