THÀNH LẬP BẢN ĐỒ

          SAMCOM đang ứng dụng các quy trình công nghệ hiện đại trong công tác thành lập các loại bản đồ phục vụ các mục đích quốc phòng và các ngành kinh tế khác nhau. 

          - Thành lập bản đồ địa hình các loại tỷ lệ từ Ảnh hàng không, Ảnh vệ tinh 

          - Thành lập bản đồ tỷ lệ lớn bằng phương pháp đo đạc ngoại nghiệp 

          - Cập nhật chỉnh lý tái bản bản đồ địa hình từ các nguồn tư liệu 

BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 

          Thành lập Cơ sở dữ liệu và bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc 

BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH 

          Cơ sở dữ liệu Bản đồ địa hình được thành lập từ các nguồn tư liệu và được biên tập trình bày và in ấn bằng công nghệ ArcGIS sử dụng bộ công cụ Production Mapping 

BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VÀ BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG TỶ LỆ LỚN 

          Bản đồ địa hình và trực ảnh phục vụ khảo sát tuyến 

BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ CÁC LOẠI 

          - Bản đồ thế giới, Châu Á, Asean... 

          - Bản đồ địa hình, hành chính Việt Nam. 

          - Bản đồ sử dụng đất 

          - Mạng GTVTQS Việt Nam, Xăng dầu, Kho tàng...