THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

            Sau hơn 30 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, đến nay Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ đã vinh dự nhận được nhiều Huân chương, Bằng khen của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng trao tặng.

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (Hạng 3) 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Huân chương lao động (hạng I) của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Năm 2019)

Huân chương lao động (hạng II) của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Năm 2018)

Huân chương lao động (hạng III) của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Năm 2012)

Huân chương Anh dũng (hạng II) của Bộ Quốc phòng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Năm 2020)

Cờ thi đua Quyết thắng (năm 2019)

 

Ngoài ra  Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ còn vinh dự được trao tặng các thành tích:

  • Tập thể lao động xuất sắc do Bộ Tổng Tham Mưu trao tặng  (năm 2015, 2017, 2020)
  • Đơn vị Quyết thắng (năm 2006, 2012, 2013)