THI ĐUA HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ NĂM 2021

          Năm 2021, Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ thực hiện nhiệm vụ với khối lượng công việc nhiều, một số nhiệm vụ yêu cầu thời gian gấp, phải hoàn thành trong năm, nhân lực thi công các công trình còn thiếu…thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

           Trước những khó khăn đó, ngày 15 tháng 6 năm 2021, Công ty đã tổ chức phát động đợt thi đua đột kích với chủ đề “Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng” nhằm mục đích tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cơ quan, đơn vị, làm cho mỗi cán bộ, CNVC, người lao động có nhận thức, động cơ đúng đắn, quyết tâm thi đua, nêu cao tinh thần, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phòng chống dịch bệnh Covid, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021. Đồng thời lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2021)và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021), chào mừng 76 năm ngày thành lập Cục Bản đồ (25/9); tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động; góp phần thúc đẩy phong trào thi đua Quyết thắng của cơ quan, đơn vị trong Công ty thiết thực, hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Đức Hà- Bí thư Đảng uỷ, phó Giám đốc Công ty 

phát biểu chỉ đạo đợt thi đua

            Đợt thi đua được phát động từ ngày 15/6 đến 30/9/2021, tập trung vào những nội dung cụ thể đó là:

          -Ý chí, trách nhiệm cao nhất: Tập trung tuyên truyền, giáo dục về truyền thống 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2021) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021), 76 năm ngày thành lập Cục Bản đồ (25/9/1945-25/9/2021); nhiệm vụ chính trị của đơn vị; 100% cán bộ, CNVC, người lao động có nhận thức sâu sắc về tình hình đất nước, nhiệm vụ quân đội và  đơn vị, có ý chí quyết tâm và trách nhiệm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ.

          Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

          - Hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

          Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ Quốc phòng, sản xuất kinh doanh theo kế hoạch, các nhiệm vụ đột xuất được giao, trong đó ưu tiên thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng thường xuyên. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án và các nhiệm vụ kinh tế đã ký kết với chủ đầu tư, giữ vững uy tín với khách hàng, tích cực chủ động trong tìm kiếm việc làm, bảo đảm tốt thu nhập cho người lao động.

          - Dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất.

          Phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương trong mọi hoạt động; đoàn kết tốt, thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa. 

          Chủ động nắm, quản lý tốt tình hình tư tưởng đơn vị, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; từng cơ quan, đơn vị phấn đấu không có cán bộ, CNVC, LĐQP vi phạm kỷ luật phải xử lý, thực hiên nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19. 

          Đợt thi đua “Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng” là một trong những hoạt động quan trọng góp phần to lớn hoàn thành thắng nhiệm vụ năm 2021 của Công ty.