VIỄN THÁM

          Nhờ công nghệ bản đồ trực ảnh vệ tinh mà thời gian đo vẽ bản đồ được rút ngắn đáng kể. Các ảnh vệ tinh độ phân giải cao là nguồn tư liệu hết sức hữu ích phục vụ trực tiếp cho công tác xây dựng, cập nhật, hiện chỉnh hệ thống bản đồ địa hình một cách nhanh chóng kịp thời. 

          Ảnh SPOT 1 đã được sử dụng trong thành lập bản đồ, khởi đầu từ năm 1986 với lực phân giải mặt đất ảnh toàn sắc 10m chỉ đáp ứng một phần cho đo vẽ bản đồ 1/50.000 còn lại được dùng chủ yếu cho các mục đích lập bản đồ chuyên đề. 

 

          Họ vệ tinh SPOT tiếp tục có vị thế cao khi vệ tinh SPOT5 được phóng lên quỹ đạo tháng 5/2002 cung cấp ảnh lực phân giải mặt đất 2.5m toàn sắc và 10m đa phổ. Đến nay, SPOT 6, 7 đã được phóng lên quỹ đạo (lần lượt năm 2012 và 2014) cung cấp ảnh có độ phân giải mặt đất 1.5m toàn sắc và 6-8m đa phổ. Với độ phân giải mặt đất cao, ảnh vệ tinh SPOT được áp dụng để xây dụng cơ sở dữ liệu, thành lập bản đồ trực ảnh địa hình tỷ lệ trung bình đến lớn (1/25.000 -1/10.000). 

          Năm 2013, với việc phóng thành công và đi vào vận hành có hiệu quả vệ tinh quan trắc Trái đất VNREDSat-1 khiến nguồn tư liệu ảnh vệ tinh tại Việt Nam tương đối dồi dào. VNREDSat-1 có nhiệm vụ chính là chụp ảnh bề mặt Trái đất, cung cấp một số lượng lớn ảnh quang học có phân giải cao một cách chủ động và kịp thời cho việc giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, thiên tai, biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. 

          Cùng với các tư liệu ảnh viễn thám có độ phân giải tương đương như SPOT 5, ALOS, THEOS... ảnh vệ tinh VNREDSat-1 được ứng dụng trong công tác xây dựng, cập nhật, hiện chỉnh hệ thống bản đồ địa hình, xây dựng CSDL nền địa lý, bản đồ 3D và các sản phẩm chuyên ngành khác. 

          Cho đến nay, Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ đã xử lý và đưa vào sử dụng rất nhiều loại ảnh vệ tinh khác nhau trên thế giới, từ dữ liệu ảnh có độ phân giải trung bình như LANDSAT8 (15m) đến các dữ liệu ảnh vệ tinh độ phân giải cao như SPOT5 (2.5m), VNREDSat-1 (2.5m), ALOS (2.5m), THEOS (2m)... tới các ảnh vệ tinh độ phân giải siêu cao như KOMPSAT (0.7m), QuickBird (0.6m), WorldView (0.5m)... để sản xuất tư liệu địa hình và bản đồ đa tỷ lệ khu vực đất liền, hải đảo và ngoài lãnh thổ, phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, kinh tế của đơn vị. 

           Song song với công tác tư liệu, Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ còn chú trọng đầu tư phát triển công nghệ. Các phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng được đầu tư và cập nhật, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong sản xuất tư liệu ảnh. Hiện nay, Công ty đang sở hữu phiên bản mới nhất của bộ phần mềm xử lý ảnh ENVI có thích hợp modul nắn chỉnh hình học ảnh VnREDSat-1, phần mềm chuyên dụng xử lý ảnh địa không gian Erdas Image, bộ phần mềm ImageStation,Geomedia và nhiều phần mềm chuyên ngành khác.