XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 3D

          Tạo và bảo trì cơ sở dữ liệu 3D sử dụng dữ liệu 3D để có thông tin chi tiết và trực quan hóa. Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ có khả năng chuyển đổi dữ liệu 2D thành 3D, cũng như tạo cơ sở dữ liệu 3D toàn diện cho các ứng dụng tùy chỉnh.

          Tạo và chuyển đổi cơ sở dữ liệu 3D

          Những hạn chế của công nghệ 2D đã mở đường cho sự xuất hiện của công nghệ 3D trong thời gian gần đây. Thành phần chiều cao được bổ sung trong cơ sở dữ liệu không gian 3D mang lại hình ảnh tốt nhất có thể về bề mặt của bất kỳ địa hình nào. Samcom có khả năng và kinh nghiệm không chỉ tạo cơ sở dữ liệu 3D mà còn chuyển đổi 2D thành 3D bằng cách thiết lập các thông số mô hình 3D. Cơ sở dữ liệu GIS 3D của chúng tôi sử dụng các nguồn dữ liệu không gian ban đầu cho các thuộc tính và truy vấn, nhưng thêm các thông số khác trong khi làm việc với DTM, DEM, Mô hình 3D, LiDAR, cấu trúc liên kết 3D, ... Chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp dựa trên LiDAR để biểu diễn 3D bề mặt Trái đất và tất cả các đối tượng trên trái đất.

 

          Khái niệm mức độ chi tiết (Level of Detail - LoD) được đưa ra để diễn tả mức độ chi tiết, sự giống nhau giữa mô hình địa hình 3D và thế giới thực.

          Cấp độ chi tiết LoD1 sẽ hiển thị mỗi khối nhà bằng một hình khối đặc đơn giản bằng cách dâng cao (extrution) đường viền chân nhà lên một độ cao nhất định.

          Cấp độ chi tiết LoD2 sẽ bổ sung thêm phần mái nhà so với cấp độ chi tiết LoD1.

          Ở cấp độ chi tiết LoD3, các phần của ngôi nhà sẽ được bổ sung như ống khói, các cửa sổ, cửa ra vào, v.v…đồng thời có thêm hình ảnh thể hiện các mặt của ngôi nhà.

          Ở cấp độ chi tiết cao nhất LoD4, mỗi ngôi nhà có thể hiển thị cả không gian bên trong nhà, các đồ vật, nội thất bên trong của ngôi nhà

LoD1

LoD2

LoD3

LoD4

          Khi xây dựng mô hình 3D tùy thuộc vào yêu cầu và mục đích sử dụng mà chúng ta lựa chọn mức độ chi tiết của mô hình 3D phù hợp. 

          Tương tác dữ liệu

          Với việc sử dụng các công nghệ hiện đại , Samcom truyền "trí thông minh" cho các mô hình 3D theo những cách sau:

          - Cho phép truy cập vào dữ liệu thuộc tính từ bản đồ 3D hoặc ngược lại

          - Tạo khả năng tìm kiếm từ các thuộc tính hoặc đồ họa

          - Phân tích mối tương quan phức tạp giữa các tòa nhà

          - Tạo lối đi bên ngoài và bên trong với các phép đo chính xác

          - Tạo quyền truy cập an toàn dựa trên vai trò vào dữ liệu

          Ứng dụng cơ sở dữ liệu 3D

          - Kế hoạch phát triển đô thị

          - Mô phỏng thảm họa

          - Lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp

          - Giám sát và bảo vệ tài sản quan trọng

          - Phân tích và quản lý.

          Bảo trì và cập nhật dữ liệu

          Trong ngành công nghiệp GIS, việc duy trì các bản ghi cập nhật là điều bắt buộc, nhưng thường thì khách hàng của chúng tôi không thể xử lý các công việc tồn đọng do không đủ nguồn lực. Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ có nhiều kinh nghiệm trong việc duy trì hồ sơ dữ liệu và có thể duy trì dữ liệu 2D và 3D cho tổ chức.