XÍ NGHIỆP BẢN ĐỒ 1

1. Ngành nghề kinh doanh 

- Đo vẽ bản đồ địa chính các tỷ lệ và lập hồ sơ địa chính; đo vẽ, thành lập và hiện chỉnh bản đồ địa hình; đo vẽ bản đồ địa hình đáy sông, hồ, biển, đảo. 

- Thành lập bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ hành chính các cấp, bản đồ chuyên ngành, chuyên đề; đo đạc tính toán phục vụ đền bù giải phúng mặt bằng và quy hoạch sử dụng đất. 

- Tư vấn lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật và giám sát các hoạt động về đo đạc bản đồ; xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin đất đai, thông tin địa lý, các hệ thống thông tin chuyên ngành. 

- In ấn. 

- Dịch vụ liên quan đến in. 

- Sản xuất bột giấy, giấy và bìa. 

- Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa. 

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác... 

2. Các đối tác, khách hàng tiêu biểu 

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ; 

- Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

- Cục Quân huấn/ Bộ Tổng Tham mưu; 

- Cục Quân lực/ Bộ Tổng Tham mưu; 

- Cục Cán bộ/ Tổng cục Chính trị; 

- Cục Vận tải/ Tổng cục Hậu cần; 

- Nhà Xuất bản Quân đội; 

- Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục; 

- Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông; 

- Công ty Cổ phần Sách Dân Tộc; 

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội; 

- Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ; 

- Tạp chí Toán Tuổi thơ; 

- Tạp chí Văn học Tuổi trẻ. 

3. Các dự án tiêu biểu đã và đang thực hiện 

3.1. Biên tập thành lập bản đồ địa hình quân sự 

3.2. Biên tập thành lập bản đồ chuyên đề quân sự 

- Thành lập Bản đồ đường sá Việt Nam tỷ lệ 1/400.000; 

- Thành lập Bản đồ Buôn Ma Thuột; 

- Thành lập Tổng đồ Vịnh Bắc bộ; 

- Biên tập, chế bản và in Bản đồ đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào; 

- Bản đồ bay; 

- Bản đồ lưới khống chế quân dụng; 

3.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu và biên tập thành lập bản đồ 

- Bản đồ tranh ảnh giáo dục 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ qui hoạch, phát triển kinh tế 

- xã hội và giám sát tài nguyên môi trường Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 

3.3. Biên tập, in và phát hành Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; 

3.4. Chế bản, in và gia công sách giáo khoa, sách tham khảo, sách báo tạp chí các loại. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ