XÍ NGHIỆP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ

          Xí nghiệp Phát triển Công nghệ Trắc địa Bản đồ là đơn vị trực thuộc của công ty TNH MTV Trắc địa Bản đồ, được thành lập theo QĐ số:  571/QĐ-TM Ngày 16 tháng 9 năm 1992. Hoạt động trong các lĩnh vực:

          - Tư vấn lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật và giám sát các hoạt động về đo đạc bản đồ; xây dựng lưới khống chế toạ độ, độ cao nhà nước, lưới trọng lực, lưới địa chính các cấp hạng.

          - Đo vẽ bản đồ địa chính các loại tỷ lệ và lập hồ sơ địa chính.

        - Đo vẽ, thành lập và hiện chỉnh bản đồ địa hình; Đo vẽ bản đồ địa hình đáy sông, hồ, biển, đảo; Thành lập bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ hành chính các cấp, bản đồ chuyên ngành, chuyên đề.

          - Đo đạc tính toán phục vụ đền bù giải phóng mặt bằng và quy hoạch sử dụng đất.

          - Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin đất đai, thông tin địa lý, các hệ thống thông tin chuyên ngành. 

Các đối tác tiêu biểu :

          - Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

          - Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội 

          - Sở Nội Vụ tỉnh Kon Tum

          - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên

          - BQLDA Các công trình điện Miền Trung

          - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

          - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh

          - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk 

          - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái

Các dự án tiêu biểu đã và đang thực hiện:

          - Đo vẽ, thành lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 phục vụ xác định chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến đường vành đai 4 đoạn từ quốc lộ 6 đến cầu Mễ Sở

          - Đo vẽ, thành lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 phục vụ xác định chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến đường vành đai 4 đoạn từ Cầu Hồng Hà đến Quốc lộ 18

          - Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 phục vụ lập quy hoạch phân khu đô thị H2-3

          - Đo đạc thành lập bản đồ địa chính; xây dựng CSDL địa chính quản lý đất đai tại phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

          - Đo đạc thành lập bản đồ địa chính; xây dựng CSDL địa chính quản lý đất đai tại phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên

          - Hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Đại Từ

          - Đo đạc giải thửa phục vụ công tác bồi thường GPMB dự án Đường dây 220kV Xenkaman 1( Hat xan) – Pleiku 2  phần lãnh thổ Việt Nam.

          - Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 tại các xã, phường của thành phố Yên Bái; tổng hợp số liệu xây dựng bản đồ hiện trạng cấp xã, cấp huyện. 

HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ