XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ

          Xí nghiệp Dịch vụ Trắc địa Bản đồ là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ, hoạt động sản xuất, kinh doanh chủ yếu trong đo đạc, thành lập bản đồ địa hình - địa chính, quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý trên phạm vi cả nước.

          Các đối tác, khách hàng tiêu biểu: Quân khu 7,9; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai, Tiền Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cà Mau; Sở Nội vụ các tỉnh: Bình Thuận, Bình Phước, Tiền Giang, Cà Mau; Sở Xây dựng các tỉnh: Long An, Cần Thơ, Cà Mau....

          Các dự án tiêu biểu đã và đang thực hiện:

          1. Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng:

          - Xây dựng CSDL bản đồ phục vụ quy hoạch, quản lý và sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn các tỉnh thuộc Quân khu 9, trường bắn Quốc gia Khu vực III.

          - Đo đạc khống chế ảnh, xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ địa hình quân sự 1:25.000.

          - Đo đạc bản đồ đường tuần tra biên giới địa bàn tỉnh Đắk Nông.

          2. Đo đạc thành lập bản đồ địa hình

          - Đo đạc thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000 phục vụ lập đồ án Quy hoạch phân khu Thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

          - Đo đạc thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5.000 phục vụ lập đồ án Quy hoạch phân khu đô thị quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

          - Đo đạc thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000 phục vụ lập đồ án Quy hoạch xây dựng Khu phi thuế quan khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

          3. Đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký cấp GCN, xây dựng CSDL quản lý đất đai:

          - Tỉnh Bình Thuận: Đo đạc, chỉnh lý biến động BĐĐC, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp GCN, xây dựng CSDL địa chính: xã Vĩnh Hảo, thị trấn Phan Rí Cửa - huyện Tuy Phong.

          - Tỉnh Bình Phước: Đo đạc, chỉnh lý biến động BĐĐC, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp GCN, xây dựng CSDL địa chính: 08 xã, thị trấn - huyện Lộc Ninh.

          - Tỉnh Đồng Nai: Đo đạc lưới địa chính, chỉnh lý biến động bản đồ địa chính: xã Phú Sơn - huyện Tân Phú; xã Xuân Quế - huyện Cẩm Mỹ; thị trấn Trảng Bom - huyện Trảng Bom.

          - Tỉnh Trà Vinh: Đo đạc, chỉnh lý biến động BĐĐC, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp GCN: Thị trấn Châu Thành, xã Hòa Minh, Long Hòa, Đa Lộc - huyện Châu Thành; xã Mỹ Hòa, Thuận Hòa, Nhị Trường, Hiệp Mỹ Tây và TT Cầu Ngang; Xây dựng CSDL địa chính huyện Cầu Kè, Càng Long.

          - Tỉnh Bạc Liêu: Đo đạc, chỉnh lý biến động BĐĐC, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính: Phường 3, Phường 8 - Tp. Bạc Liêu; Xã Vĩnh Hưng - huyện Vĩnh Lợi.

          - Tỉnh Cà Mau: Đo đạc, chỉnh lý biến động BĐĐC, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và xây dựng CSDL quản lý đất đai: 9 xã, thị trấn - huyện Đầm Dơi; xã Tân Hưng Đông, Tân Hưng, Đông Thới, Đông Hưng, Trần Thới - huyện Cái Nước; Xã Hồ Thị Kỷ, Tân Phú, Tân Lộc, Tân Lộc Đông và xã Tân Lộc Bắc - huyện Thới Bình; 04 xã - huyện U Minh.

          4. Thành lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính:

          - Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ ĐGHC và xây dựng CSDL về ĐGHC các cấp tỉnh Bình Thuận.

          - Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ ĐGHC và xây dựng CSDL về ĐGHC các cấp tỉnh Bình Phước.

          - Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ ĐGHC và xây dựng CSDL về ĐGHC các cấp tỉnh Tiền Giang.

          - Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ ĐGHC và xây dựng CSDL về ĐGHC các cấp tỉnh Cà Mau.

          5. Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ:

          - Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm Thiết kế kỹ thuật - dự toán đăng ký bổ sung, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng CSDL địa chính xã Châu Điền - huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

          - Kiểm tra nghiệm thu xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và CSDL quản lý đất đai xã An Trường A, xã Phương Thạnh và thị trấn Càng Long - huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

          - Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm Cập nhật chỉnh lý biến động, công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCN và đo đạc phục vụ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo năm 2015 địa bàn tỉnh Trà Vinh.

          - Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm Chỉnh lý bảo quản hồ sơ địa chính phục vụ khai thác thông tin hồ sơ địa chính và các tài liệu khác liên quan đến hồ sơ địa chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

          6. Lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo đạc bản đồ:

          - Khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán kinh phí đo chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp, đổi GCN và xây dựng CSDL địa chính thị trấn Trảng Bom- huyện Trảng Bom.

          - Khảo sát, lập Điều chỉnh thiết kế kỹ thuật dự toán xây dựng lưới địa chính, đo vẽ bản đồ địa chính, đăng ký, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU VỀ ĐƠN VỊ

Trụ sở đơn vị. 

Thường xuyên được sự quan tâm chỉ đạo của thủ trưởng Cục Bản đồ.

Ban chấp hành Đảng bộ Xí nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác xây dựng đơn vị

Công tác đo đạc ngoại nghiệp

Công tác kê khai đăng ký cấp GCN QSD đất

Tích cực tham gia các hoạt đông quần chúng