phong-trao-thi-dua-va-cong-tac-to-chuc-san-xuat-thuc-hien-nhiem-vu-kinh-te-quoc-phong-o-phan-xuong-ban-do-so-xi-nghiep-phat-trien-cong-nghe

PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC SẢN XUẤT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ, QUỐC PHÒNG Ở PHÂN XƯỞNG BẢN ĐỒ SỐ - XÍ NGHIỆP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Phân xưởng Bản đồ số thuộc Xí nghiệp Phát triển Công nghệ Trắc địa Bản đồ hiện nay có tổng số 22 cán bộ, nhân viên. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Xí nghiệp cùng với sự đồng tâm nhất trí của cán bộ, nhân viên, tập thể Phân xưởng đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Những năm qua, Phân xưởng luôn vượt qua mọi khó khăn, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ Xí nghiệp giao, đảm bảo an toàn, năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Với các nhiệm vụ trọng tâm: tăng dày, đo vẽ địa hình trên trạm ảnh số, xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý, biên tập và trình bày bản đồ; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin đất đai, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tái bản bản đồ phục vụ nhu của cầu của quân đội và phát triển kinh tế xã hội. Cán bộ, nhân viên Phân xưởng đã không ngừng trau dồi rèn luyện kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tham gia nghiên cứu để từng bước ứng dụng công nghệ mới, hiện đại, thực hiện thành công rất nhiều công trình lớn, nhỏ trong nước.LIÊN HỆ

Số 2/198 đường Trần Cung,
Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

samcom@samcom.com.vn

(+84) 0243.7558.093

call

(+84) 243.7558.092

local_phone

069573259